ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷാനിമോള്‍ പുത്തന്‍വീട്ടില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചിറ്റുമൂല
മെമ്പറുടെ പേര് ഷാനിമോള്‍ പുത്തന്‍വീട്ടില്‍
വിലാസം പുത്തന്‍വീട്ടില്‍(കൊച്ചുകോയിക്കല്‍ കിഴക്കതില്‍), പുലിയൂര്‍ വഞ്ചി വടക്ക്, തഴവ-690523
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8606602200
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കൃഷി