ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിന്ദു രാമചന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെളുത്തമണല്‍ പടുിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് ബിന്ദു രാമചന്ദ്രന്‍
വിലാസം ലാവണ്യ, തൊടിയൂര്‍, തൊടിയൂര്‍-690523
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9400660900
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സാമൂഹീക പ്രവര്‍ത്തക