തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കളങ്ങര സുജിമോള്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 കാരിക്കുഴി സാറക്കുട്ടി ഫിലിപ്പോസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
3 തിരുവിരുക്കരി ജോജി ജെ വൈലപള്ളി മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം) ജനറല്‍
4 നടുവിലേമുറി എല്‍സി പ്രകാശ്‌ പനവേലി മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം)പി.ജെ.ജെ വനിത
5 വെള്ളക്കിണര്‍ ബിനു സുരേഷ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
6 നാരകത്രമുട്ട് ഗായത്രി ബി നായര്‍ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 നീരേറ്റുപുറം കൊച്ചുമോള്‍ ഉത്തമന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
8 മാണത്താറ കല മധു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 ചക്കുളം സുജ സ്റ്റീഫന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 മണലേല്‍ ജോജി എബ്രഹാം വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
11 തലവടി പ്രിയ എ എസ് അരുണ്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
12 ചൂട്ടുമാലി ബിന്ദു എബ്രഹാം മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
13 കോടമ്പനാടി വിശാഖ് കെ പി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
14 കൊച്ചമ്മനം അരുണ്‍ പി ജേക്കബ്‌ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
15 ആനപ്രമ്പാല്‍ വിനോദ് മത്തായി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍