ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുജിമോള്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് സുജിമോള്‍
വിലാസം വേട്ടുപറമ്പില്‍, കളങ്ങര, ആനപ്രമ്പാല്‍ നോര്‍ത്ത്-689572
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9400814858
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിഎസ്സി മാത്ത്സ്
തൊഴില്‍ ഇല്ല