ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജോജി ജെ വൈലപള്ളിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തിരുവിരുക്കരി
മെമ്പറുടെ പേര് ജോജി ജെ വൈലപള്ളി
വിലാസം വൈലപള്ളില്‍, തലവടി, നീരേറ്റുപുറം പി ഒ-689572
ഫോൺ 0477 2219658
മൊബൈല്‍ 9447505656
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിഎസ്സി
തൊഴില്‍ എല്‍.ഐ.സി ഏജന്റ്