ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അരുണ്‍ പി ജേക്കബ്‌വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊച്ചമ്മനം
മെമ്പറുടെ പേര് അരുണ്‍ പി ജേക്കബ്‌
വിലാസം പാക്കള്ളില്‍, തലവടി, ആനപ്രമ്പാല്‍ നോര്‍ത്ത്-689572
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9207840256
വയസ്സ് 25
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം കമ്പ്യൂട്ടര്‍‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍
തൊഴില്‍ ഇല്ല