ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിനോദ് മത്തായിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആനപ്രമ്പാല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് വിനോദ് മത്തായി
വിലാസം വാലേല്‍ പുത്തന്‍പറമ്പില്‍, ആനപ്രമ്പാല്‍, ആനപ്രമ്പാല്‍ നോര്‍ത്ത്-689572
ഫോൺ 0477 2214353
മൊബൈല്‍ 9400814353
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിഎ എകണോമിക്സ്
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്