ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുജ സ്റ്റീഫന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചക്കുളം
മെമ്പറുടെ പേര് സുജ സ്റ്റീഫന്‍
വിലാസം മുപ്പരുത്തില്‍, തലവടി, തലവടി സൗത്ത്-689572
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8281522888
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എംഎസ്സി ബയോടെക്നോളജി,എംടെക് നാനോമെഡിക്കല്‍ സയന്‍സ്
തൊഴില്‍ ഇല്ല