ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിന്ദു എബ്രഹാംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചൂട്ടുമാലി
മെമ്പറുടെ പേര് ബിന്ദു എബ്രഹാം
വിലാസം തുണ്ടിയില്‍ പുത്തന്‍പറമ്പില്‍, തലവടി, ചൂട്ടുമാലി-689572
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8921588837
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പിഡിസി
തൊഴില്‍ ഇല്ല