ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കൊച്ചുമോള്‍ ഉത്തമന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നീരേറ്റുപുറം
മെമ്പറുടെ പേര് കൊച്ചുമോള്‍ ഉത്തമന്‍
വിലാസം ചക്കുളത്തുപറമ്പില്‍, തലവടി, നീരേറ്റുപുറം-689571
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9544507937
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പിഡിസി
തൊഴില്‍ ഇല്ല