ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എല്‍സി പ്രകാശ്‌ പനവേലിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നടുവിലേമുറി
മെമ്പറുടെ പേര് എല്‍സി പ്രകാശ്‌ പനവേലി
വിലാസം ചിറമേല്‍ പനവേലി, തലവടി, തലവടി-689572
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7902213816
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എംഎ ബിഎഡ്
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപിക