തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 വാളിയോട് ലതിക എന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
2 പാറങ്കോട് ജയ കുമാരി അമ്മ എസ്സ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
3 പുലിക്കുഴി വാളിയോട് ജേക്കബ് പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
4 വേങ്ങൂര്‍ വി.പി കവിതാ ശാലിനി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
5 തേവന്നൂര്‍ ഹിരണ്‍ ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 കുളഞ്ഞിയില്‍ ശാരി ഷിജു മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി വനിത
7 ഇളമാട് ഉണ്ണി കെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
8 അമ്പലംമുക്ക് കോമള കുമാരി അമ്മ റ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ.എന്‍.സി വനിത
9 തോട്ടത്തറ അന്‍സാര്‍ റഹിം എ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 അര്‍ക്കന്നൂര്‍ ഷീജ എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി വനിത
11 കണ്ണങ്കോട് താജുദ്ദീന്‍ എം മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
12 കാരാളികോണം ഐ മുഹമ്മദ് റഷീദ് മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
13 പൂതൂര്‍ ഷൈനി കെ.സി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
14 ഇടത്തറപ്പണ സന്തോഷ് കുമാര്‍ ആര്‍.എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
15 കോട്ടയ്ക്കവിള ലേവി മനോജ് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
16 ചെറുവക്കല്‍ ബിന്ദു ജെ.ആര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
17 നെട്ടയം അഭയ എല്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത