ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഐ മുഹമ്മദ് റഷീദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാരാളികോണം
മെമ്പറുടെ പേര് ഐ മുഹമ്മദ് റഷീദ്
വിലാസം പുന്നമൂട്ടില്‍ റഫീക്ക് മന്‍സില്‍, കാരാളികോണം, അര്‍ക്കന്നൂര്‍-691533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447590399
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം