തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

കൊല്ലം - ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : വാളിയോട് ജേക്കബ്
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : കോമള കുമാരി അമ്മറ്റി
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
കോമള കുമാരി അമ്മ റ്റി ചെയര്‍മാന്‍
2
ഉണ്ണി കെ മെമ്പര്‍
3
ഷീജ എസ് മെമ്പര്‍
4
ലേവി മനോജ് മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
താജുദ്ദീന്‍ എം ചെയര്‍മാന്‍
2
ജയ കുമാരി അമ്മ എസ്സ് മെമ്പര്‍
3
വി.പി കവിതാ ശാലിനി മെമ്പര്‍
4
ഷൈനി കെ.സി മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
അഭയ എല്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
ഹിരണ്‍ ആര്‍ മെമ്പര്‍
3
ശാരി ഷിജു മെമ്പര്‍
4
അന്‍സാര്‍ റഹിം എ മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ഐ മുഹമ്മദ് റഷീദ് ചെയര്‍മാന്‍
2
ലതിക എന്‍ മെമ്പര്‍
3
സന്തോഷ് കുമാര്‍ ആര്‍.എസ് മെമ്പര്‍
4
ബിന്ദു ജെ.ആര്‍ മെമ്പര്‍