ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി.പി കവിതാ ശാലിനിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വേങ്ങൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് വി.പി കവിതാ ശാലിനി
വിലാസം കൌമുദി(വിളയില്‍ പുത്തന്‍ വീട്), തേവന്നൂര്‍, തേവന്നൂര്‍-691533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526949288
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പിഡിസി
തൊഴില്‍