ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീജ എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അര്‍ക്കന്നൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീജ എസ്
വിലാസം അക്ഷയ ഭവന്‍, അര്‍ക്കന്നൂര്‍, അര്‍ക്കന്നൂര്‍-691533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605329565
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്,എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍