ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വാളിയോട് ജേക്കബ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുലിക്കുഴി
മെമ്പറുടെ പേര് വാളിയോട് ജേക്കബ്
വിലാസം പീടികയില്‍ പുത്തന്‍ ബംഗ്ലാവ്, വാളിയോട്, വാളിയോട്-691520
ഫോൺ 04742670773
മൊബൈല്‍ 9447105840
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം