ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സന്തോഷ് കുമാര്‍ ആര്‍.എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇടത്തറപ്പണ
മെമ്പറുടെ പേര് സന്തോഷ് കുമാര്‍ ആര്‍.എസ്
വിലാസം രാജേഷ് ഭവന്‍, ഇളമാട്, ഇളമാട്-691533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895470188
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്,എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഡ്രൈവര്‍