ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

താജുദ്ദീന്‍ എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കണ്ണങ്കോട്
മെമ്പറുടെ പേര് താജുദ്ദീന്‍ എം
വിലാസം ബംഗ്ലാവില്‍ പുത്തന്‍വീട്, കണ്ണങ്കോട്, ആക്കല്‍-691516
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446606790
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഐ.റ്റി.ഐ
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം