തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 നെല്ലിക്കുന്നം ശ്രീജിത്ത് ആർ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
2 പ്ലാപ്പള്ളി സുനിൽ റ്റി ഡാനിയേൽ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
3 നെടുമൺകാവ് അയത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 പനയറ മേരി ഉമ്മൻ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
5 അമ്പലക്കര വെസ്റ്റ് ഷീബാ ചെല്ലപ്പൻ പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
6 അമ്പലക്കര എസ് സുജാതൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
7 വാളകം നോർത്ത് അജിത മെമ്പര്‍ കെ.സി (ബി) എസ്‌ സി വനിത
8 വാളകം സൗത്ത് അനീഷ് മംഗലത്ത് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 പൊലിക്കോട് അംബികാദേവി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
10 വയയ്ക്കൽ പ്രിയ ആസ്തികൻ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
11 കമ്പംകോട് ലാലി ജോസഫ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
12 തേവന്നൂർ ഹരികുമാർ എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
13 മേൽക്കുളങ്ങര ജിജോയ് വർഗ്ഗീസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
14 അണ്ടൂർ സുനിൽ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
15 ഉമ്മന്നൂർ സിന്ധു എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
16 പഴിഞ്ഞം പി വി അലക്സാണ്ടർ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
17 വടകോട് ബിന്ദു പ്രകാശ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
18 പിണറ്റിൻമുകൾ അമ്പിളി ശിവൻ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
19 വിലയന്തൂർ ബുഷ്റ ബീവി എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
20 വിലങ്ങറ എം ഉഷ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത