ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുനിൽ റ്റി ഡാനിയേൽവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പ്ലാപ്പള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് സുനിൽ റ്റി ഡാനിയേൽ
വിലാസം ആരാമം, പ്ലാപ്പള്ളി, പ്ലാപ്പള്ളി-691531
ഫോൺ 9447590430
മൊബൈല്‍ 7606002759
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഐ റ്റി സി
തൊഴില്‍ അക്ഷയ എന്റർപ്രണർ