ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അയത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നെടുമൺകാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് അയത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
വിലാസം അയത്തിൽ വീട്, വിലങ്ങറ, ചെപ്ര-691520
ഫോൺ 9495475408
മൊബൈല്‍ 9495475408
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ
തൊഴില്‍ കൃഷി