ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സിന്ധു എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉമ്മന്നൂർ
മെമ്പറുടെ പേര് സിന്ധു എസ്
വിലാസം ചൈത്രം, ഉമ്മന്നൂർ, ഉമ്മന്നൂർ-691520
ഫോൺ 9567474837
മൊബൈല്‍ 9567474837
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ / ബി എ ഡ്
തൊഴില്‍ ഗൃഹവൃത്തി