തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

കൊല്ലം - ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : അമ്പിളി ശിവൻ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : പി വി അലക്സാണ്ടർ
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
പി വി അലക്സാണ്ടർ ചെയര്‍മാന്‍
2
ഷീബാ ചെല്ലപ്പൻ മെമ്പര്‍
3
ഹരികുമാർ എസ് മെമ്പര്‍
4
ജിജോയ് വർഗ്ഗീസ് മെമ്പര്‍
5
ബിന്ദു പ്രകാശ് മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
അംബികാദേവി ചെയര്‍മാന്‍
2
സുനിൽ റ്റി ഡാനിയേൽ മെമ്പര്‍
3
എസ് സുജാതൻ മെമ്പര്‍
4
പ്രിയ ആസ്തികൻ മെമ്പര്‍
5
എം ഉഷ മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
അജിത ചെയര്‍മാന്‍
2
അയത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മെമ്പര്‍
3
അനീഷ് മംഗലത്ത് മെമ്പര്‍
4
സിന്ധു എസ് മെമ്പര്‍
5
ബുഷ്റ ബീവി എസ് മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
മേരി ഉമ്മൻ ചെയര്‍മാന്‍
2
ശ്രീജിത്ത് ആർ മെമ്പര്‍
3
ലാലി ജോസഫ് മെമ്പര്‍
4
സുനിൽ മെമ്പര്‍