ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീബാ ചെല്ലപ്പൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അമ്പലക്കര വെസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീബാ ചെല്ലപ്പൻ
വിലാസം പാറവിള വീട്, മലവിള, ചെപ്ര-691520
ഫോൺ 9605006933
മൊബൈല്‍ 9605006933
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എൽ.സി
തൊഴില്‍