ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിന്ദു പ്രകാശ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വടകോട്
മെമ്പറുടെ പേര് ബിന്ദു പ്രകാശ്
വിലാസം അഖിൽ ഭവൻ, ചെപ്ര, ചെപ്ര-691520
ഫോൺ 7034252969
മൊബൈല്‍ 7034252969
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എൽ.സി
തൊഴില്‍