ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുനിൽവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അണ്ടൂർ
മെമ്പറുടെ പേര് സുനിൽ
വിലാസം തുണ്ടുവിള കിഴക്കേതിൽ വീട്, അണ്ടൂർ, അണ്ടൂർ-691532
ഫോൺ 7306144291
മൊബൈല്‍ 7306144291
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി ഐ റ്റി സി
തൊഴില്‍ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിറ്റർ