ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീജിത്ത് ആർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നെല്ലിക്കുന്നം
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീജിത്ത് ആർ
വിലാസം സൂരജ് മഹാൾ, നെല്ലിക്കുന്നം, നെല്ലിക്കുന്നം-691527
ഫോൺ 9746901933
മൊബൈല്‍ 9746901933
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി ഐ റ്റി ഐ
തൊഴില്‍ ഡ്രൈവർ