തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 വീയാത്ര അഡ്വ. പി.കെ ബിനോയ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
2 പാറയില്‍ ആതിര കെ.എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
3 പൊന്നാംവെളി വടക്ക് പ്രജീന വിനോദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 പൊന്നാംവെളി എ.ആര്‍ ഷാജി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
5 പട്ടണക്കാട് പുഷ്പ രജിമോന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
6 ഹൈസ്കൂള്‍ ഉഷാദേവി റ്റി.എന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 പുതിയകാവ് സന്തോഷ് പുല്ലാട്ട് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
8 ഉഴുവ എം.കെ ജയപാല്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 ഉഴുവ പടിഞ്ഞാറ് സുജിത ദിലീപ് പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 അത്തിക്കാട് സിന്ധു ഉമ്മാതറ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
11 കോതകുളങ്ങര സുപ്രിയ രാകേഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 മേനാശ്ശേരി സരിതാ ബിജു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 വെട്ടയ്ക്കല്‍ കെ.ഡി ജയരാജ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
14 കോനാട്ടുശ്ശേരി ശയേഷ് എം.പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
15 കോനാട്ടുശ്ശേരി തെക്ക് ഷീലാ ഷാജി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
16 ആരാശുപുരം ഷൈജി പോള്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
17 ആറാട്ടുവഴി ജാസ്മിന്‍ റ്റി.എസ് (മഞ്ജു) മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
18 വെട്ടയ്ക്കല്‍ പടിഞ്ഞാറ് പി.ആര്‍ രാജേഷ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
19 അന്ധകാരനഴി ഷീന പുരുഷന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി