ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷൈജി പോള്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആരാശുപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് ഷൈജി പോള്‍
വിലാസം ചമ്പക്കാട്ട്, വെട്ടയ്ക്കല്‍, വെട്ടയ്ക്കല്‍-688529
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8281383170
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ ഇല്ല