തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ഇരുങ്ങൂര്‍ റെനിമേള്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 ചെങ്ങമനാട് നോര്‍ത്ത് ബിന്ദു.കെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
3 ചേത്തടി എബി ഷാജി മെമ്പര്‍ കെ.സി (ബി) വനിത
4 മൈലാടുംപാറ അനിതകുമാരി ഡി മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി വനിത
5 മേലില പടിഞ്ഞാറ് അനില്‍കുമാര്‍ എന്‍ മെമ്പര്‍ കെ.സി (ബി) ജനറല്‍
6 മേലില നോര്‍ത്ത് ശ്രീജ.പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
7 മേലില കിഴക്ക് ജോതി വി ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 മേലില തെക്ക് ഗോപിക ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 വില്ലൂര്‍ വല്‍സല.റ്റി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി
10 നടുക്കുന്ന് കിഴക്ക് താര എ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
11 ചെങ്ങമനാട് തെക്ക് മറിയാമ്മ.കെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
12 നടുക്കുന്ന് പടിഞ്ഞാറ് ഡി.സന്തോഷ് കുമാര്‍‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
13 പട്ടമല സുരേഷ് കുമാര്‍ ആര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
14 ഐപ്പള്ളൂര്‍ ഷീജോമോന്‍.കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
15 കിഴക്കേത്തെരുവ് എബ്രഹാം അലക്സാണ്ടര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍