ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എബ്രഹാം അലക്സാണ്ടര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിഴക്കേത്തെരുവ്
മെമ്പറുടെ പേര് എബ്രഹാം അലക്സാണ്ടര്‍
വിലാസം പണ്ടാലയില്‍ വീട്, കിഴക്കേത്തെരുവ്, കിഴക്കേത്തെരുവ്-690531
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895974864
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍