ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിന്ദു.കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെങ്ങമനാട് നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് ബിന്ദു.കെ
വിലാസം ചരുവിള വീട്, മേലില വെസ്റ്റ്, മേലില പി.ഒ-691508
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526130215
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ പ്രാഥമിക സഹകരണസംഘം ജീവനക്കാരി