ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീജ.പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മേലില നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീജ.പി
വിലാസം അജിതാ മന്ദിരം, മേലില, മേലില-691508
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746369231
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍