ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഡി.സന്തോഷ് കുമാര്‍‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നടുക്കുന്ന് പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഡി.സന്തോഷ് കുമാര്‍‍
വിലാസം സന്തോഷ് ഭവന്‍, നടുക്കുന്ന്, ചെങ്ങമനാട്-691557
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8078503735
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍