ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മറിയാമ്മ.കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെങ്ങമനാട് തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് മറിയാമ്മ.കെ
വിലാസം പാലവിള പുത്തന്‍ വീട്, ചെങ്ങമനാട്, ചെങ്ങമനാട്-691557
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895755038
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ആശാ വര്‍ക്കര്‍