തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറി സുബി പ്രജിത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
2 തുലാംപറമ്പ് വടക്ക് അഡ്വ.ആര്‍ രാജേഷ് കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 കിളിക്കാക്കുളങ്ങര മിനി എസ്സ് കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
4 തൃപ്പക്കുടം ബിജു മോഹനന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
5 തുലാംപറമ്പ് നടുവത്ത് ശ്രീജാകുമാരി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
6 നഗരി ശ്രീലത പി എസ്സ് കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി വനിത
7 അരൂര്‍ എ‍ല്‍ .പി. എസ്സ് നിഷ ജി കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
8 വാത്തുക്കുളങ്ങര നിര്‍മ്മല കുമാരി എ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
9 പി. എച്ച്. സി എസ്സ് കൃഷ്ണകുമാര്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 മാങ്കാംകുളങ്ങര അനസ് എ നസീം കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
11 പിലാപ്പുഴ തെക്ക് സജിനി സുരേന്ദ്രന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 നെടുന്തറ എ സന്തോഷ് കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി
13 ത്രിവേണി വിനു ആര്‍ നാഥ് കൌൺസിലർ ആര്‍.എസ്.പി ജനറല്‍
14 ഈരിക്കല്‍ സുജ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 മണിമംഗലം മഞ്ജുഷ പി കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി വനിത
16 ആശുപത്രി ഉമാറാണി പി ആര്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
17 ആര്‍ . കെ. ജംഗ്ഷന്‍ ശ്രീവിവേക് കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
18 നങ്ങ്യാര്‍കുളങ്ങര കെ എം രാജു കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
19 മാമ്പറ മഞ്ജു ഷാജി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
20 മൃഗാശുപത്രി പി വിനോദിനി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ വനിത
21 തൈക്കൂട്ടം ലക്ഷംവീട് സുഭാഷിണി കെ കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി വനിത
22 സുരേഷ് മാര്‍ക്കറ്റ് ഈപ്പൻ ജോൺ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
23 വെട്ടുവേനി കെ കെ രാമകൃഷ്ണൻ ചെയര്‍മാന്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
24 ഡി.കെ.എന്‍ .എം. എല്‍ .പി.സ്കൂള്‍ സുരേഷ് വെട്ടുവേനി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
25 കെ. എസ്സ്. ആര്‍ .ടി. സി നോബിൾ പി എസ് കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
26 ടൌണ്‍ വൃന്ദ എസ് കുമാർ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
27 തുലാംപറമ്പ് തെക്ക് സുറുമി മോൾ പി ബി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
28 ഡാണാപ്പടി എസ് രാധാമണിയമ്മ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
29 മണ്ണാറശ്ശാല എസ് നാഗദാസ് കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍