മുനിസിപ്പാലിറ്റി || ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആലപ്പുഴ) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുരേഷ് വെട്ടുവേനിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 24
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഡി.കെ.എന്‍ .എം. എല്‍ .പി.സ്കൂള്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സുരേഷ് വെട്ടുവേനി
വിലാസം പുത്തൻകണ്ടത്തിൽ ഹൗസ്, വെട്ടുവേനി, ഹരിപ്പാട്-690514
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497245981
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്എസ്എൽസി
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവർത്തകൻ