മുനിസിപ്പാലിറ്റി || ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആലപ്പുഴ) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ് നാഗദാസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 29
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മണ്ണാറശ്ശാല
മെമ്പറുടെ പേര് എസ് നാഗദാസ്
വിലാസം നാഗശ്രീ (മണ്ണാറശാല ഇല്ലം), , മണ്ണാറശ്ശാല-690514
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447011588
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ, ബി എഡ്
തൊഴില്‍ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ