മുനിസിപ്പാലിറ്റി || ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആലപ്പുഴ) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നിഷ ജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അരൂര്‍ എ‍ല്‍ .പി. എസ്സ്
മെമ്പറുടെ പേര് നിഷ ജി
വിലാസം കവിപറമ്പില്‍ ലംക്ഷം വീട്, , ഹരിപ്പാട്-690514
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961320201
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തക