മുനിസിപ്പാലിറ്റി || ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആലപ്പുഴ) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനസ് എ നസീംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാങ്കാംകുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് അനസ് എ നസീം
വിലാസം നസീം മന്‍സില്‍, പിലാപ്പുഴ, ഹരിപ്പാട്-690514
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8089956006
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി ടെക്
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്