മുനിസിപ്പാലിറ്റി || ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആലപ്പുഴ) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിനു ആര്‍ നാഥ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ത്രിവേണി
മെമ്പറുടെ പേര് വിനു ആര്‍ നാഥ്
വിലാസം രവീന്ദ്ര ഭവന്‍, പള്ളിപ്പാട്, നടുവട്ടം-690512
ഫോൺ 04792407888
മൊബൈല്‍ 9446507888
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം (ടുറിസം & ട്രാവല്‍ )
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്