മുനിസിപ്പാലിറ്റി || ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആലപ്പുഴ) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നിര്‍മ്മല കുമാരി എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വാത്തുക്കുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് നിര്‍മ്മല കുമാരി എ
വിലാസം വിജയ ഭവനം, പിലാപ്പുഴ ( റസ്റ്റ് ഹൌസിന് സമീപം), ഹരിപ്പാട്-690514
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744386355
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തക