തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കാക്കാഴം പടിഞ്ഞാറ് നെജീബ് മെമ്പര്‍ എസ്.ഡി.പി.ഐ ജനറല്‍
2 കാക്കാഴം കിഴക്ക് സിയാദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 കട്ടക്കുഴി ശ്രീകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 കഞ്ഞിപ്പാടം രമേശന്‍ പി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
5 ശക്തീശ്വരി ശോഭ ബാലന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 കരുമാടി പടിഞ്ഞാറ് നിഷമോള്‍ പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 കരുമാടി വീണ ശ്രീകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
8 ആമയിട അജീഷ് എ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 ആമയിട പടിഞ്ഞാറ് ശ്രീലേഖ എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
10 അമ്പലപ്പുഴ സുഷമാ രാജീവ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
11 കോമന വടക്ക് കവിത കെ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ വനിത
12 കോമന മനോജ്കുമാര്‍ കെ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
13 പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസ് ജയലളിത പി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
14 കോമന തെക്ക് അപര്‍ണ്ണ സുരേഷ്ബാബു മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
15 കോമന പടിഞ്ഞാറ് രാജ്കുമാര്‍ എന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി