തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

ആലപ്പുഴ - അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : കവിത കെ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : രമേശന്‍ പി
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
രമേശന്‍ പി ചെയര്‍മാന്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ശ്രീലേഖ എസ് ചെയര്‍മാന്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സിയാദ് ചെയര്‍മാന്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
അപര്‍ണ്ണ സുരേഷ്ബാബു ചെയര്‍മാന്‍