ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വീണ ശ്രീകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരുമാടി
മെമ്പറുടെ പേര് വീണ ശ്രീകുമാര്‍
വിലാസം കൃഷ്ണ ഭവനം, കരുമാടി, കരുമാടി-688561
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7012309243
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്ലോമ
തൊഴില്‍