ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അജീഷ് എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആമയിട
മെമ്പറുടെ പേര് അജീഷ് എ
വിലാസം മുരിങ്ങനാട്, ആമയിട, അമ്പലപ്പുഴ, അമ്പലപ്പുഴ-688561
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497219928
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്