തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 അഷ്ടമുടി സുജിത്ത് എ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
2 വടക്കേക്കര ദിവ്യ ഷിബു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
3 നടുവിലച്ചേരി സലീന ഷാഹുൽ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
4 ഇഞ്ചവിള ഷംല മുജാബ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 സ്റ്റേഡിയം അജ്മീൻ എം കരുവ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
6 കാഞ്ഞിരംകുഴി സുലഭ കെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ആര്‍.എസ്.പി വനിത
7 ഞാറയ്ക്കല്‍ ബീനാ രാമചന്ദ്രൻ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
8 വന്മള സുബൈദ സലിം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 കാഞ്ഞാവെളി അനിൽകുമാർ വി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 മധുരശ്ശേരില്‍ ഷീജ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 സാമ്പ്രാണിക്കോടി സരസ്വതി രാമചന്ദ്രൻ പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
12 ഫ്രണ്ട്സ് മഞ്ജു എൽ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി
13 പ്രാക്കുളം ജോയി ജെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
14 തെക്കേച്ചേരി എസ് ശോഭനകുമാരി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
15 മണലിക്കട ആബാ അഗസ്റ്റിൻ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
16 ഹൈസ്കൂള്‍ രതീഷ് ആർ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍