ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുജിത്ത് എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അഷ്ടമുടി
മെമ്പറുടെ പേര് സുജിത്ത് എ
വിലാസം ശ്രീഭദ്രം, അഷ്ടമുടി, അഷ്ടമുടി-691602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9535977300
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടൂ
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ