ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ് ശോഭനകുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെക്കേച്ചേരി
മെമ്പറുടെ പേര് എസ് ശോഭനകുമാരി
വിലാസം പോക്കാട്ട് വീട്, തെക്കേച്ചേരി, കാഞ്ഞാവെളി-691602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895867919
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എൽ.സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവർത്തക